טבלת קיצורי סריגה - 2 מסרגות

טבלת פירוש קיצורי סריגה מאנגלית לעברית. הטבלה כוללת קיצורים וביטויים ומכוונת בעיקר לשימוש ב 2 מסרגות.

 

קיצור

ביטוי

ובעברית

סרטון הדגמה

alt

alternate

כל שורה/עין חלופית (כלומר, אם אין הנחיה ספציפית זו תהיה תמיד כל שורה/עין שלישית. אם יש הנחיה זה יהיה מספר שיופיע כתוב בדוגמה, כגון "כל שורה שמינית" – every alternate 8th raw)

 

beg

begin/beginning

תחילת סריגה/שורה/דוגמה

 

bet

between

בין שורות/עיניים וכדומה

 
BO Bind off להוריד (להפיל) עיניים

CA

color A

צבע A (במקרה של סריגה מרובת צבעים)

 

CB

color B

צבע B (במקרה של סריגה מרובת צבעים)

 

CC

contrasting color

הצבע הקונטרסטי

 

cm

centimeters

ס"מ

 

cn

cable needle

מסרגת כבל (צמה)

 
CO Cast on להעלות עיניים

cont

continue

להמשיך

 
Dec Decrease להוריד (לצמצם) עין  

dpn

double-pointed needle)s)

מסרגה דו-צדדית (משמשת בד"כ כמסרגה לכבלים)

 

fl

front loop)s)

לולאה דקמית

 

foll

follows/following

שורה/עין הבאה

 

g

gram

גרם

 
Inc Increase להוסיף עין  
K or k knit stitch עין ימין

k2tog

knit two together

סרגו שתי עיניים יחד

kwise

knitwise

בכיוון הסריגה

 

LH

left hand

יד שמאל

 

lp(s)

loop)s)

לולאות

 

m

meters

מטר

 

M1

make one stitch

הוסיפו עין אחת

M1 p-st

make one purl stitch

הוסיפו עין בסריגת שמאל

Maintain pattern as established Maintain pattern as established במקרה שעובדים על דוגמת סריגה כמו תחרה למשל, ממשיכים את הדוגמה במרכז ואילו בצדדים סורגים על פי הוראות צמצום או הרחבה  

MC

main color

צבע ראשי

 

mm

millimeters

מילימטר

 

oz

ounce

אונקיה (יחידת משקל)

 
P or p purl stitch עין שמאל

pat(s) or patt

pattern)s)

דוגמת סריגה

 

pm

place marker

הצבת סמן סריגה

 

pop

popcorn bobble

בועת פופקורן (טכניקת סריגה)

p2tog

purl two together

סירגו שתי עיניים יחד לשמאל

prev

previous

הקודם

 

psso

pass slipped stitch over

העבירו עין מעל השניה – הפילו עין

pwise

purlwise

כיוון סריגת שמאל

 

rem

remain/remaining

עיניים/שורות שנותרו

 

rev St st

reverse stockinette stitch

כינוי נוסף לצד של סריגת שמאל

 
Rep repeat לחזור שוב על פעולה  

RH

right hand

יד ימין

 

rnd(s)

round)s)

סבב סריגה/דוגמה

 
RS right side מתייחס לצד ימין של הסריג. לדוגמא, הצד החיצוני של הסריג. מופיע בתרשימי סריגה לציון איזה צד פונה אליך   

sk

skip

דלג עין בלי לסרוג

 

skp

slip, knit, pass slipped stitch over

העבירו עין בלי לסרוג, סירגו עין ימין, העבירו את העין שהעברתם מעל העין הסרוגה (הפילו עין)

sk2p

slip one stitch, knit two together, pass slipped stitch over

העבירו עין בלי לסרוג, סירגו שתי עיניים יחד, העבירו את העין שהעברתם מעל לעין שסרגתם עתה (הפילו עין)

Sl Slip להעביר עין ממסרגה אחת לשניה מבלי לסרוג אותה

sl1k

slip one knitwise

העבירו עין בכיוון הסריגה בלי לסרוג אותה

sl1p

slip one purlwise

העבירו עין בכיוון שמאל בלי לסרוג אותה

sl st

slip stitch)es)

העבירו עין מעל עין סרוגה (הפלת עין)

ss

(slip stitch (in Canadian patterns

העבירו עין מעל עין סרוגה (הפלת עין) – נוסח קנדי של הקיצור

 

ssk

slip, slip, knit those two stitches together

העבירו שתי עיניים בלי לסרוג אותן, החזירו אותן וסרגו אותן יחד (העברת העין יוצרת סיבוב שנותן מרקם טקסטורה ייחודי לסריג)

sssk

slip, slip, slip, knit three slipped stitches together

העבירו שלוש עיניים בלי לסרוג אותן, החזירו אותן וסרגו את שלושתן יחד (העברת העין יוצרת סיבוב שנותן מרקם טקסטורה ייחודי לסריג) – ראו סרטון הדגמה ל-SSK

st)s)

stitch)es)

עיניים

 

St st

stockinette stitch

סריגת שורה שמאל וימין עוקבת – סריגה בסיסית ופשוטה

tbl

through back loop

סריגה דרך גב העין (בכיוון ההפוך לכיוון ה"טבעי")

Tog together התייחסות לשתי עיניים יחד (למשל לסרוג 2 יחד)  
Work even Work even להמשיך לסרוג ישר, בלי לצמצם או להרחיב  

WS

wrong side

מתייחס לצד שמאל של הסריג. לדוגמא, הצד הפנימי של הסריג. מופיע בתרשימי סריגה לציון איזה צד פונה אליך

 

wyib

with yarn in back

החזקת הצמר מאחורי המסרגה

wyif

with yarn in front

החזקת הצמר בחזית המסרגה

yds

yards

יארדים

 

yfwd

(yarn forward (yarn over

העברת הצמר קדימה

yrn

(yarn around needle (yarn over

ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) – ראו סרטון ל-YO

 
YO yarn over

להעביר את הצמר מעל המסרגה

(ליפוף אחד)

yon

yarn over needle (yarn over)

ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) – ראו סרטון ל-YO

 

[ ]

work instructions in brackets as many times as directed

סוגריים מציינים סריגה חוזרת של האמור בסוגריים כמספר הפעמים המצוין

 

( )

work instructions in parenthesis as directed, also usedto indicate size changes

סוגריים אלה משמשים בד"כ לציון שינוי יחסי על פי המידה, או לציון חזרה על דוגמה מספר הפעמים המצוין

 

**

repeat instructions after asterisks as directed

המשיכו בדוגמה אחרי הכוכביות כפי שמצוין

 

*

repeat pattern following asterisk as directed

המשיכו בדוגמה המצוינת בתוך הסוגריים