טבלת קיצורי סריגה - מסרגה אחת

טבלת פירוש קיצורי סריגה מאנגלית לעברית. הטבלה כוללת קיצורים וביטויים ומכוונת בעיקר לשימוש במסרגה אחת.

 

קיצור

ביטוי

ובעברית

סרטון הדגמה

alt

alternate

כל שורה/עין חלופית (כלומר, אם אין הנחיה ספציפית זו תהיה תמיד כל שורה/עין שלישית. אם יש הנחיה זה יהיה מספר שיופיע כתוב בדוגמה, כגון "כל שורה שמינית" – every alternate 8th raw)

 

beg

begin/beginning

תחילת סריגה/שורה/דוגמה

 

bet

between

בין שורות/עיניים וכדומה

 
BL Back Loop לולאה אחורית
BP Back Post עמוד חובק אחורי
BPdc Back Post double crochet עמוד חובק אחורי
BPsc Back Post single crochet חצי עמוד חובק אחורי
BPtr Back Post treble crochet עמוד משולש חובק אחורי

CA

color A

צבע A (במקרה של סריגה מרובת צבעים)

 

CB

color B

צבע B (במקרה של סריגה מרובת צבעים)

 

CC

contrasting color

הצבע הקונטרסטי

 
ch chain stitch עין שרשרת
ch-sp chain space רווח שנוצר מסריגת עיני שרשרת בסיבוב או שורה קודמת  
CL cluster stitch קלסטר

cm

centimeters

ס"מ

 

cont

continue

להמשיך

 
dc double crochet עמוד
dc2tog double crochet 2 stitches together צמצום 2 עמודים לראש אחד
Dec Decrease להוריד (לצמצם) עין  

dtr

double treble

עמוד מרובע

fl

front loop)s)

לולאה קדמית

 
foll follows/following שורה/עין הבאה  
FP Front Post עמוד חובק קדמי  
FPdc Front Post double crochet עמוד חובק קדמי
FPsc Front Post single crochet חצי עמוד חובק קדמי
FPtr Front Post treble crochet עמוד משולש חובק קדמי 

g

gram

גרם

 
hdc half double crochet עמוד וחצי
Inc Increase להוסיף עין  

kwise

knitwise

בכיוון הסריגה

 

LH

left hand

יד שמאל

 

lp(s)

loop)s)

לולאות

 

m

meters

מטר

 

MC

main color

צבע ראשי

 

mm

millimeters

מילימטר

 

oz

ounce

אונקיה (יחידת משקל)

 

pat(s) or patt

pattern)s)

דוגמת סריגה

 

pm

place marker

הצבת סמן סריגה

 

pop

popcorn bobble

בועת פופקורן (טכניקת סריגה)

prev

previous

הקודם

 

rem

remain/remaining

עיניים/שורות שנותרו

 
Rep repeat לחזור שוב על פעולה  

RH

right hand

יד ימין

 

rnd(s)

round)s)

סבב סריגה/דוגמה

 
RS Right Side צד ימין  
sc single crochet חצי עמוד
sc2tog single crochet 2 stitches together צמצום 2 חצי עמוד לראש אחד

sk

skip

דלג עין בלי לסרוג

 

sl st

slip stitch)es)

העבירו עין מעל עין סרוגה (הפלת עין)

(sp(s Space רווח  

st)s)

stitch)es)

עיניים

 
tch/t-ch turning chain עין שרשרת שנסרגת בסוף שורה למטרת סיבוב העבודה

tbl

through back loop

סריגה דרך גב העין (בכיוון ההפוך לכיוון ה"טבעי")

Tog together התייחסות לשתי עיניים יחד (למשל לסרוג 2 יחד)  
tr treble crochet עמוד משולש
trtr triple treble crochet עמוד מחומש

WS

wrong side

מתייחס לצד שמאל של הסריג

 

yds

yards

יארדים

 
YO yarn over

להעביר את הצמר מעל המסרגה

(ליפוף אחד)

yoh

yarn over hook

ליפוף הצמר סביב המסרגה

 

[ ]

work instructions in brackets as many times as directed

סוגריים מציינים סריגה חוזרת של האמור בסוגריים כמספר הפעמים המצוין

 

( )

work instructions in parenthesis as directed, also usedto indicate size changes

סוגריים אלה משמשים בד"כ לציון שינוי יחסי על פי המידה, או לציון חזרה על דוגמה מספר הפעמים המצוין

 

**

repeat instructions after asterisks as directed

המשיכו בדוגמה אחרי הכוכביות כפי שמצוין

 

*

repeat pattern following asterisk as directed

המשיכו בדוגמה המצוינת בתוך הסוגריים